အခုရက္ပိုင္းမွာ ပုရိသတြရဲ႕ အသဲကို ကိုင္လႈပ္ေနတဲ့ သူေလးေပါ့။

Model - Lulu Aung
Admin Apann Pyay