ေဖ့ဘုတ္စ္ေပၚက ဆယ္လီေတြ မင္းသားမင္းသမီးေတြထက္ ၀င္ေငြပိုေကာင္းေတာ့မည္..

Facebook မွာ video ေတြတင္ရင္ အရင္က ေငြေၾကးဆိုင္ရာ အက်ိဳးအျမတ္မရရွိခဲ့ေပမယ့္ မၾကာမွီမွာ ဝင္ေငြရရွိနိုင္ေတာ့ မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ YouTube မွာ video တင္ၿပီး ေၾကျငာလက္ခံေဖာ္ျပနိုင္တဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ိဳးနဲ႔ ဆင္တူတဲ့ စနစ္ကို Facebook ကလဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ် လိုက္ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ Facebook မွာ video တင္ဆက္ေနတဲ့ ဆယ္လီေတြ၊ publisher ေတြအေနနဲ႔ တစ္ဖက္တစ္လမ္း ဝင္ေငြရရွိနိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
သာမန္အားျဖင့္ က်ေနာ္တို႔ Facebook မွာ ေၾကျငာေနတဲ့ ဝင္ေငြေတြကို Facebook ကေနသာ ရရွိျခင္းျဖစ္ၿပီး မည္သူတစ္ဦး တစ္ေယာက္ကမွ အက်ိဳးအျမတ္ကို ျပန္လည္ရရွိျခင္း မရွိပါဘူး။ ယခုမွာေတာ့ Video ads ရဲ့အက်ိဳးအျမတ္ကို Facebook မွ ၄၅ ရာခိုင္ႏႈန္းယူၿပီး ၅၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို video upload တင္သူက ရရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သင့္ရဲ့ video ကို လူမ်ားမ်ားၾကည့္ရႈနိုင္ေအာင္ လုပ္နိုင္ေလေလ ဝင္ေငြတိုးေလေလျဖစ္ပါတယ္။ လအနည္းငယ္သာ ေစာင့္ဆိုင္းဖို႔ သာ လိုအပ္ေတာ့မွာ ျဖစ္ၿပီး ယခုအခ်ိန္မွာ စမ္းသပ္ေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါ့အျပင္ Live Video ေတြမွာလည္း ေၾကျငာထည့္ သြင္းျခင္းကို Facebook ကေန စမ္းသပ္ေနၿပီ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

Admin Apann Pyay