ေယာက္်ားေလးတိုင္း စိတ္၀င္စားတဲ့ မိန္းမေတြရဲ႕ေပါင္ႏွစ္လံုးဆိုတာ... ကိုကိုေတြ ႏွိပ္ၾကည့္လိုက္..။

ေပါင္ႏွစ္ဖက္ၾကားက အကြာအေ၀းက်ယ္ေလ.... ဘာ.. ဘယ္လို...
ဒီစမ္းသပ္နည္းက ၂၀၁၃ မွာ အင္တာနက္မွာ ေခတ္စားခဲ့တဲ့ စမ္းသပ္နည္းျဖစ္ပါတယ္။ မေန႔က ေဖာျ္ပေပးခဲ့တဲ့ တရုတ္ျပည္မွာ ေခတ္စားေနတဲ့ရုပ္ေခ်ာ၊မေခ်ာ စမ္းသပ္နည္းကို ေျပာရင္း သတိရသြားလုိ႔ ဒီေန႔ မိန္းမ ပီသမႈ ရိွမရိွ ဘယ္လုိ စမ္းသပ္ရမလဲ ၾကည့္ရေအာင္ေနာ္။


အဲဒီစမ္းသပ္နည္းကုိေတာ့ Thigh Gap လုိ႔ေခၚပါတယ္။ ျမန္မာလုိေတာ့ ေပါင္တစ္ခုနဲ႔ တစ္ခုၾကားက အကြာအေ၀းကုိ ၾကည့္ၿပီး စြဲေဆာင္မႈ ရိွမရိွ စမ္းသပ္နည္းလုိ႔ ေျပာရမွာေပါ့။ > ေပါင္ႏွစ္လံုးၾကား ကြာဟေနတာကို တိုင္းတာတဲ့။ ပံုမွာ ျပထားတဲ့အတုိင္း မတ္တတ္ရပ္ ေျခဆန္႔ျပီး၊ ဒူးခ်င္း ထိထားခ်ိန္မွာ ေပါင္အတြင္း ႏွစ္ဖက္က ကြာဟေနတာကို ၾကည့္ပါတယ္။ ေပါင္အတြင္းသားေတြ ထိေနရင္ ဆြဲေဆာင္မႈနည္းတယ္လို႔ သတ္မွတ္ၿပီး ကြာေနရင္ေတာ့ Femininity မိန္းမပီသတယ္၊ Fragility ကြဲေက်လြယ္တယ္လို႔ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ႏုိင္ပါတယ္။

ေပါင္ႏွစ္ဖက္ၾကားက အကြာအေ၀းက်ယ္ေလ စြဲေဆာင္မႈ ရိွေလ၊ ကုိယ္လံုးလွေလ လုိ႔ေျပာၾကၿပီး သူမကုိ ေခ်ာတယ္၊ စြဲေဆာင္ႏုိင္တဲ့ ကုိယ္လံုးရိွတယ္လုိ႔ ေျပာႏုိင္ပါတယ္။ ေပါင္အတြင္းသားေတြ ထိေနရင္ေတာ့ အဆီပုိေတြ ရိွေနၿပီး ၾကည့္မေကာင္းဘူးလုိ႔ ေျပာႏုိင္ပါတယ္။

အလွမယ္ ၿပိဳင္ပြဲေတြမွာ ဘာေၾကာင့္ ဘီကနီ၀တ္ၿပီး ၿပိဳင္ရလဲ လုိ႔ ေျပာရင္ အခုေျပာျပခဲ့တဲ့ Thigh Gap ကုိၾကည့္ၿပီး ဘယ္ေလာက္ မိန္းမပီပီ စြဲေဆာင္မႈ ရိွမရိွ သိဖုိ႔အတြက္ ျဖစ္မယ္လုိ႔ ယူဆမိပါတယ္။

World-Myanmar News

Admin Apann Pyay