ေျမေအာက္လိႈင္ေခါင္းတူး၍ ဘဏ္ေဖာက္ထြင္းတဲ့ သူခိုးေတြ စေကးေကာင္းခ်က္.. ႏွိပ္ၾကည့္လိုက္ေတာ့ေနာ္..။

ေျမေအာက္လိႈင္ေခါင္းတူး၍ ဘဏ္ေဖာက္ထြင္းရာ ဘဏ္အိမ္သာေအာက္ လမ္းေပါက္သြားခဲ့
 ခ်ီလီႏိုင္ငံ ဗီနဒီမာၿမိဳ႕ အလယ္ရွိဘဏ္တိုက္တစ္ခုကို ေဖာက္ထြင္းရန္ သူခိုးေတြ ေျမေအာက္လိႈင္ေခါင္းတူးထားတဲ့ တြင္းကို ဘဏ္၀န္ထမ္းက အိမ္သာအခန္းအတြင္း မွာ ေတြ႔ခဲ႔တယ္လို႕ သိရပါတယ္။
ဘဏ္လံုျခံဳေရး ဝန္ထမ္းဟာ မနက္ပိုင္း ကိုယ္လက္သန္႔စင္ရန္ အိမ္သာသို႕အဝင္မွာ လိႈင္ေေခါင္းေပါက္ကို ေတြ႔ခဲ႔တာျဖစ္ပါတယ္။
 ဘဏ္ေဖါက္ထြင္းမယ့္ သူခိုးေတြဟာ လိႈင္ေခါင္းတူးျပီး ဘဏ္ေငြသားေတြ သိမ္းထားတဲ့ အခန္းအထိ တူးသြားခဲ့ေပမယ့္ လမ္းလြဲေခ်ာ္သြားျပီး အိမ္သာေအာက္ လမ္းေပါက္ေရာက္သြားခဲ့တာေၾကာင့္ ဆက္မတူးေတာ့ဘဲ ေနာက္ဆုတ္သြားခဲ့ၾကပံုရေၾကာင္း ရဲတပ္ဖြဲ ့က ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။

ခ်ီလီနိုင္ငံမွာ ခုလို ေျမေအာက္လိႈင္ေခါင္းတူးျပီး ဘဏ္ေဖာက္တဲ့ အမႈေပါင္း (၇၇)မႈ ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။
#SAW

Admin Apann Pyay