အစားအေသာက္၊ ေဆးဝါး ၊ အလွကုန္စစ္ေဆးေရး ဘာေၾကာင့္ ထိေရာက္မႈနည္းသလဲ..?

စားေသာက္ကုန္၊ ေဆးဝါး နဲ႔အလွကုန္ပစၥည္းေတြကို သံုးစြဲသူလူထုအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး စစ္ေဆးရာမွာ တာဝန္နဲ႔လုပ္ပိုင္ခြင့္ကြာျခားမႈေတြေၾကာင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ထိေရာက္မႈနည္းေန
ရတယ္ လိုု႔ သိရပါတယ္။
စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေဆြတင့္ၾကဴးက ဦးတို႔ဌာနအေနနဲ႔က တရားမဝင္တဲ့စားေသာက္ ကုန္ေတြစသျဖင့္ေပါ႔၊ အဲဒါေတြစစ္ေဆးတဲ့အခါမွာက်န္တဲ့ အက္ဖ္ဒီေအတို႔၊ စည္ပင္တို႔နဲ႔ပူးေပါင္းၿပီးပဲလုပ္ ရတာမ်ားတယ္၊အေရးယူမႈအပိုင္းမွာအခုလက္ရွိအေရးယူေနတာကေတာ့
 စည္ပင္ေပါ႔၊ ဦးတို႔ဌာနအေနနဲ႔က လုပ္ပိုင္ခြင့္ရတာ အင္မတန္မွ နည္းတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ဥပေဒသစ္ေရး
ဆြဲေနတယ္လို႔ေျပာပါတယ္။

လက္ရွိျပည္တြင္းမွာေရာင္းခ်ေနတဲ့စားေသာက္ကုန္၊ ေဆးဝါး၊အလွကုန္ေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးအက္ဖ္ဒီေအရဲ႕
ေထာက္ခံခ်က္ မရွိရင္သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာရွိတဲ့ ေဈးစည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီေတြကေန
 သူတို႔ရဲ႕စည္ပင္ ဥပေဒနဲ႔ အေရးယူေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။
ဒါ့အျပင္ အစားအေသာက္ႏွင့္ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန (FDA) အေနနဲ႔ကလည္း တရားမဝင္ စားေသာက္ကုန္၊ ေဆးဝါးနဲ႔ အလွကုန္ေတြေတြ႕ရွိခဲ့ရင္ လက္ရွိမွာအစားအေသာက္ဥပေဒအရ အေရးယူေဆာင္ရြက္ခင့္ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။
ဦးေဆြတင့္ၾကဴးကစားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာနကဥပေဒအရခြင့္ျပဳသေလာက္ကေလးပဲေဆာင္ရြက္ရတယ္၊
အဓိက ကေတာ့ပညာေပးတာေပါ့လို႔ ေျပာတယ္။

သူကဆက္ၿပီး ျပည္သူေတြကိုအေရးယူမႈအပိုင္းအထိဦးတို႔ကလုပ္ပိုင္ခြင့္မရွိဘူး၊ဒါ့ေၾကာင့္ဥပေဒအသစ္လဲ
 ျပန္ေရးဆြဲေန တယ္၊ ဒီဥပေဒေပၚထြက္လာရင္ေတာ့ ျပည္သူေတြေမွ်ာ္လင့္သလို ပိုၿပီးအကာအကြယ္
ေပးႏိုင္လိမ့္မယ္ လို႔ထင္ပါတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာနအေနနဲ႔ လက္ရွိမွာစားေသာက္ကုန္ေတြ၊ ေဆးဝါးေတြကို စစ္ေဆးတဲ့အခါမွာ
သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕ အစည္းေတြနဲ႔ပူးေပါင္းၿပီး ေဆာင္ရြက္ေနရေပမဲ့ အေရးယူမႈအပိုင္းကေတာ့
 ေဈးစည္ပင္နဲ႔ အက္ဖ္ဒီေအတို႔ ကသာ လုပ္ေဆာင္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။

စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာနအေနနဲ႔ကေတာ့ လက္ရွိဥပေဒအရအေရးယူပိုင္ခြင့္မရွိဘဲ အျငင္းပြားမႈအဖြဲ႕နဲ႔
သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းေတြကို အဆင့္ဆင့္တင္ျပေနရတာျဖစ္ပါတယ္။လက္ရွိမွာေတာ့အက္ဖ္ဒီေအ၊
စည္ပင္နဲ႔စားသံုးသူေရးရာ ဦးစီးဌာနတို႔ပူးေပါင္းၿပီးကိုယ္ပိုင္အမွတ္တံဆိပ္မရွိတဲ့အေသးစား၊အလတ္စား
လုပ္ငန္းေတြအတြက္ သက္ဆိုင္ရာစည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီေတြကိုေမးျမန္းၿပီး စက္မႈႀကီးၾကပ္
စစ္ေဆးေရး အဖြဲ႕မွာ လုပ္ငန္းမွတ္ပံုတင္လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားၾကဖို႔ တိုက္တြန္းတယ္လို႔
သိရပါတယ္။

Author – မာရီခိုင္
Credit: :Kumudra

Admin Apann Pyay