ယြခ်င္တိုင္းယြၿပီးမွ ျပစ္ခ်င္တိုင္းျပစ္ထားၾကတာတဲ့.. ႏွိပ္သာၾကည့္လိုက္ၾကပါေတာ့..။
Admin Apann Pyay