မိန္းမေတြ သူငယ္ခ်င္း၊ ရည္းစား အျဖစ္ေတာင္ မထားသင့္တဲ ့ေယာက္်ား (၁၀) မ်ိဳး

၁။မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ကို ခ်စ္ပါတယ္ေျပာျပီး ေနာက္ကြယ္က် ေဖာက္ျပန္တတ္တဲ့ေယာက္်ား

 ၂။ ပ်င္းမွဖုန္းဆက္ သူစိတ္ေပ်ာ္ေနတဲ့အခ်ိန္ဆို အဖတ္မလုပ္ ရွိတယ္လို့ေတာင္မထင္တဲ့ေယာက္်ား

၃။မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ကိုတာဝန္ယူခ်င္စိတ္မရွိေသာေယာက္်ား

၄။မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ရဲ့အရွက္နဲ့သိကၡာကိုမငဲ့ကြက္ဘဲ ယုတ္ညဲ့စြာေျပာဆိုတတ္ေသာေယာက္္်ား

၅။ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ကိုေပ်ာ္ေတာ္ဆက္တစ္ေယာက္လို သေဘာထားတတ္ေသာေယာက္်ား

 ၆။ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ကို ရန္ျဖစ္လ်ွင္ လက္ပါတတ္ေသာေယာက္်ား

 ၇။ ကိုယ့္စိတ္ေပ်ာ္ဖို့အတြက္ဘဲႀကည့္ျပီး မိန္းကေလး တစ္ေယာက္ရဲ့ စိတ္ကိုဘယ္ေတာ့မွငဲ့မကြက္တတ္ေသာေယာက္္်ား

၈။ ကတိမတည္ေသာေယာက္်ား

 ၉။ ဘဝအိပ္မက္နွင့္ေမ်ွာ္မွန္းခ်က္မရွိေသာေယာက္်ား

၁၀။ ၿပႆ.....နာတစ္ခုကို ေခါင္းေရွာင္တတ္ေသာေယာက္်ား........ တုိ႕႔ကုိေတာ့ ေရွာင္ရွားသင့္ပါတယ္

 Credit -Original poster

Admin Apann Pyay