သားဆံုး မိခင္တစ္ေယာက္ရဲ႕ က်ိန္စာ

ကၽြန္မသားႀကီး ၿဖိဳးသူရ သည္ သားလိမၼာျဖစ္သည္။
အလုပ္လုပ္ၿပီး မိဘကို ရွာေကၽြး ေနသူျဖစ္သည္။
သူငယ္ခ်င္းခ်င္း ရန္ပြဲ အေၾကာင္းျပဳၿပီး ဖမ္းဆီးခံရာမွ ေသသည္အထိ ႐ိုက္ႏွက္ညႇင္းဆဲ သတ္ျဖတ္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။
တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးဌာန၏ ထိန္းသိမ္းမႈေအာက္တြင္ လူမဆန္စြာ ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္ သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရသည္။
သံသယ တရားခံမ်ားကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ စစ္ေဆးမႈမရွိဘဲ အခ်ဳပ္သား ၂ ေယာက္ကိုသာ ထိုးေကၽြးခဲ့ၾကသည္။
သားျဖစ္သူ ေသဆံုးမႈတြင္
ဖမ္းဆီးသူ၊
အာမခံေပးႏိုင္လ်က္ မေပးသူ၊
႐ိုက္ႏွက္သူ၊
တရားခံ ျပစ္ဒဏ္မက်ေရး ဝိုင္းဝန္း ပါဝင္ပတ္သက္သူ
အမႈထိန္ခ်န္သူ
တရားခံကို ကာကြယ္ေပးသူတာဝန္ရွိသူ အားလံုး
က်ိန္စာသင့္ေစရန္
သားအတြက္က်တဲ့ မ်က္ရည္မ်ားကို တိုင္တည္ၿပီး က်ိန္ဆိုလိုက္သည္။
အထက္ေဖာ္ျပပါ
အမႈႏွင့္ ပတ္သက္သူမ်ားအားလံုးတို႔သည္
သင္တို႔၏ သား၊ သမီး၊ ေျမး၊ ျမစ္ မ်ား အရြယ္ေကာင္းခ်ိန္
သင္တို႔ကိုယ္တိုင္ သက္ရွိထင္ရွားရွိေနခ်ိန္တြင္
ေႁမြကိုက္ျခင္း
ကူးစက္ေရာဂါျဖစ္ျခင္း
ကားတိုက္ျခင္း
ဆိုင္ကယ္ေမွာက္ျခင္း
ဓါတ္လိုက္ျခင္း
ေဆးေရွာ့ျဖစ္ျခင္း
မီးေလာင္ျခင္း
ေရႀကီးျခင္း (ေရႏွစ္ျခင္း)
သူတပါးသတ္၍ေသျခင္း
စသည့္ ေသခ်င္းဆိုး တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္
ေသဆံုးပါေစ။
သင္တို႔ အခ်စ္ဆံုး တစ္ေယာက္ေယာက္
အထက္ပါနည္းတစ္နည္းနည္းျဖင့္
ေသဆံုးခ်ိန္တြင္
ၿဖိဳးသူရ မိခင္၏ က်ိန္စာေၾကာင့္ ေသဆံုးရေၾကာင္း သင္တို႔ကိုယ္တိုင္ အမွတ္ရၿပီး ေနာင္တမ်ားလည္း ရၾကပါေစ။
ေက်းဇူးျပဳ၍
ဤက်ိန္စာကို ရွယ္ေပးၾကပါကုန္။

Admin Apann Pyay