ျမန္မာျပည္သိန္းတန္နဲ့ လက္တြဲသြားမယ့္ မင္းသားေခ်ာေလး (အျပည့္အစံု ၾကည့္ရန္ႏွိပ္ပါ။)
ျမန္မာျပည္သိန္းတန္ရဲ႕သီခ်င္းနဲ႕ပြဲဦးထြက္တစ္
ကိုယ္ေတာ္ေခြျပင္ဆင္ေနတဲ႕
သူရိယ
သရုပ္ေဆာင္ပိုင္းအျပင္အဆိုပိုင္းကိုပါ
လုပ္ျဖစ္ေနတဲ႕သရုပ္ေဆာင္သူရိယကပထမဆံုး
တစ္ကုိယ္ေတာ္ေခြစီစဥ္ေနေႀကာင္းသိရပါတယ္။
ယင္းေခြ ၌ျမန္မာျပည္သိန္းတန္သီဆို
ထားသည့္ ''စတိတ္ရိႈးနဲ႕တိတ္တခိုး''
သီခ်င္ကို ပံုစံအသစ္ျဖင့္ျပန္လည္ဆန္း
သစ္သီဆိုထည့္သြင္းထားျပီးသီခ်င္းအ
ပုဒ္ေရ(၁၀) ထည့္သြင္းသြားရန္စီစဥ္
ထားေႀကာင္း Popဂီတပံုစံကိုထည့္
သြင္းသြားမည္ျဖစ္ေႀကာင္းသရုပ္
ေဆာင္ သူရိယကေျပာသည္။
'' အဆိုပိုင္းကုိလည္းဝါသနာပါတဲ႕အ
တြက္တစ္ကိုယ္ေတာ္ေခြလုပ္ျဖစ္တာ
ပါ သီခ်င္းေတြကိုေတာ့စုျပီးျပီး သီခ်င္း
ေဟာင္းေတြလည္းပါမယ္
Title ကိုေတာ့မေပးရေသးဘူးအား
လံုးျပီးစီးမွေသခ်ာေရြးမယ္သရုပ္
ေဆာင္ပိုင္းဘက္မွာအခ်ိန္ပိုေပးေနတဲ႕
အတြက္တစ္ကိုယ္ေတာ္ေခြကႀကာေနတာ
အျမန္ဆံုးေတာ့စီစဥ္ေနတယ္ ဒီႏွစ္
တြင္းထြက္ႏိူင္ေအာင္ေတာ့စိတ္ကူး
ထားပါတယ္ အဆိုပိုင္းကိုလည္းေသ
ခ်ာေလ့လာျပင္ဆင္ထားပါတယ္''
လို႔ဆိုပါတယ္။
မင္းခ်ိဳ

Admin Apann Pyay