အမ်ိဳးသားရဲ႕ အကူအညီမပါဘဲ ကေလးယူနိုင္ေတာ့မည္..

အမ်ိဳးသားရဲ႕ အကူအညီမပါဘဲ ကေလးယူနိုင္ေတာ့မည္

အမ်ိဳးသားရဲ႕ အကူအညီမပါဘဲ ကေလးကုိ ဖန္တီးေပးႏုိင္ၿပီဟု တရုတ္သိပၸံပညာရွင္ေတြက ေတြ႕ရွိခ်က္အသစ္ကုိ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ သိပၸံပညာရွင္ေတြဟာ ဓာတ္ခြဲခန္းထဲမွာ ျပဳလုပ္ထားတဲ့ သုတ္ရည္ကုိ ၾကြက္မေလးေတြရဲ႕ မမ်ိဳးဥအိမ္ထဲမွာ ထုိးသြင္းၿပီး ၾကြက္ငယ္ေလးေတြ ေမြးဖြားေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ ၎တုိ႕ဟာ သူတုိ႕ရဲ႕ stem cell နည္းပညာနဲ႕ မ်ိဳးေအာင္တဲ့သုတ္ရည္ ခ်ိဳ႕တဲ့ေသာ အမ်ိဳးသားမ်ားကိုလည္း ကုသမႈအသစ္ေတြ ေပးႏုိင္လိမ့္မယ္လုိ႕ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ၿဗိတိန္ပညာရွင္ေတြကေတာ့ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်နည္းတဲ့ ေတြ႕ရွိခ်က္လုိ႕ ဆုိခဲ့ပါ တယ္။ ၾကြက္ေတြဟာ နည္းပညာအရ spermatids သုတ္ရည္ကုိ ထုတ္လုပ္ႏုိင္ေပမယ့္ အဲဒီ သုတ္ေကာင္ေတြမွာ အၿမီႇးမပါ သလုိ၊ သုတ္ေရၾကည္ထဲမွာ ကူးခတ္ႏုိင္စြမ္း မရွိဘူးလုိ႕ ဆုိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ Icsi (intracytoplasmic sperm injection) လုိ႕ ေခၚတဲ့ သုတ္ရည္ကုိ ၾကြက္မေတြထဲကို IVF နည္းပညာနဲ႕ ထုိးထည့္လိုက္တဲ့အခါမွာေတာ့ အဲဒီ ၾကြက္မေလးေတြဟာ အားရစရာေကာင္းတဲ့ သေႏၶသားေတြက တစ္ဆင့္ က်န္းမာတဲ့ ၾကြယ္ငယ္ေလးေတြကို ေမြးဖြားႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ အဂၤလန္ႏုိင္ငံမွာေတာ့ spermatids သုတ္ရည္ထုိးထည့္ၿပီး ကေလးရယူရေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းကုိ ဥပေဒအရ တားျမစ္ထား ပါတယ္။

Nanjing Medical University မွ လက္ေထာက္ဓာတ္ခြဲခန္းမွဴး ေဒါက္တာ Jiahao Sha ဟာ Cell Stem Cell ကုိ ထုတ္လုပ္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ သူက “ လူေတြအတြက္ ေဘးကင္းမႈ ရွိမရွိ သက္ေသျပရရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ရဲ႕ စမ္းသပ္ ခ်က္ေတြဟာ စြမ္းေဆာင္ရည္ျပည့္၀တဲ့ သုတ္ရည္ကို ထုတ္လုပ္ႏုိင္ဖုိ႕ ဖန္ျပြန္သေႏၶသားနည္းပညာ သုိ႕မဟုတ္ အတုျပဳ လုပ္ထားတဲ့ မ်ိဳးဗီဇအတြက္ေတာ့ အေျခအေန ေကာင္းေနပါတယ္ … ”လုိ႕ ေျပာဆုိခဲ့ပါတယ္။ stem cell ထုတ္လုပ္ပုံ ကေတာ့ ၾကက္ဆီကေန သေႏၶသားကုိ ယူၿပီး ဓာတုေဗဒနဲ႕ေရာစပ္ထားတဲ့ ေကာ့ေတးကုိ ဂ႐ုတစုိက္ေရာစပ္ရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ 2011 ခုႏွစ္မွာ ဂ်ပန္ပညာရွင္ေတြဟာ Stem Cell မွ ၾကြက္မ်ိဳးရုိးဗီဇ Cell အသစ္ေတြကို တီထြင္ႏုိင္ခဲ့ေပမယ္ အဆုိပါ ဗီဇဟာ ၾကြက္ထီးရဲ႕ မ်ိဳးပြားဥအိမ္ထဲကုိ ထုိးထည့္ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ တ႐ုတ္သုေတသန ပညာရွင္အဖြဲ႕မွ ေဒါက္တာ Sha က “ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕အဖြဲ႕ဟာ မ်ိဳးဗီဇဖန္တီးေရဇီ၀ေဗဒပညာရွင္ေတြနဲ႕ တစ္စိတ္တည္း တစ္၀မ္းတည္းျဖစ္ၿပီး စံသတ္မွက္ ခ်က္ေတြကိုလည္း တိတိက်က် လုိက္နာပါတယ္ … ဒါေၾကာင့္မုိ႕ ဒီ တီထြင္မႈဟာ မ်ိဳးမေအာင္တဲ့ အမ်ိဳးသားေတြအတြက္ ေတာ့ ထိေရာက္တဲ့ကုသမႈအျဖစ္ အာမခံခ်က္ ေပးႏုိင္ပါလိမ့္မယ္” လုိ႕ ေျပာဆုိခဲ့ပါတယ္။

shwemom

Admin Apann Pyay