ယေန႔ တပို႔တြဲ လျပည့္ နံနက္ ၆နာရီ ၂၀ မိနစ္ ခန္႔ တြင္ အေလာင္းေတာ္ကသပ မွ ဂူေတာ္ ပြင့္ပါသည္ ဖူးေျမွာ္လိုသူမ်ား ရုပ္သံၾကည့္ရန္ႏွိပ္ပါ။

ယေန႔ တပို႔တြဲ လျပည့္ နံနက္ ၆နာရီ ၂၀ မိနစ္ ခန္႔ တြင္ အေလာင္းေတာ္ကသပ မွ ဂူေတာ္ ပြင့္ပါသည္ အခု မွ ျပန္ဆင္း လာေသာ ဦးဇင္းတပါး ထံမွ ကူ ယူ ထားပါသည္။
ဗြီဒီယိုၾကည့္ရန္ ႏွိပ္ပါ။

Admin Apann Pyay