ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေမြးေန႔မွာ ထူးထူးျခားျခားဆုေတာင္း

ေဖေဖၚ၀ါရီလ (၁၃) ရက္ေန႔၊ ေဖေဖ့ ရဲ႕ ႏွစ္ (၁၀၂) ေမြးေန႔မွာ ေဖာင္ေတာ္ဦး ျမတ္စြာဘုရားအား ဖူးခြင့္ထူးရရွိသည့္ အက်ိဳးရလာဒ္အျဖစ္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး ၿငိမ္းခ်မ္း သာရာမႈကို ေတြ႔ရွိရပါေစသား...
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္..
www.apannpyay.com

Admin Apann Pyay