ေက်ာင္းစာေတြထဲက မလိုအပ္တဲ့ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းေတြကို အခ်ိန္ကုန္ခံၿပီး မသင္ဖို႔ေျပာတဲ့ ဟဲဗီးၿဖိဳး ဗြီဒီယိုေလးပါ။


Admin Apann Pyay