ေဝဖန္စရာျဖစ္ေနတ့ဲMRTV-4အစီအစဥ္တင္ဆက္သူမ်ား

MRTV-4 MRTV-4 MRTV-4 ဒ့ဲဗ်ာ ခ်ိစအရြယ္ ဂဂ်ားဂ်မ်ယ္ အစီအစဥ္ေလလား ဟ

ေခတ္သစ္ ဖာသည္ေလာ?
ေခတ္သစ္ ျပည့္တန္ဆာေလာ?
ဘာအစီစဥ္လဲ မသဲကြဲဘူး....
MRTV-4ရယ္..😠😠😠
ျမန္မာ မိန္းကေလးေတြ အတုယူ မမွားေစလို၍
အၾကံျပဳ တင္ျပအပ္ပါတယ္ဗ်ာ။
လြတ္လပ္ယဥ္ေက်းစြာ သေဘာထားအျမင္
ကြဲလြဲႏိုင္ပါသည္။

Credit    Mg Myat Min
မူရင္း https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=226420891162758&id=100013845452160

Admin Apann Pyay