လူၾကည္႔မ်ားေနတဲ႔ Myanmar Idol ျပဳိင္ပြဲမွ ထြက္ခြာခဲ့ရတဲ့ ယြန္းယြန္းရဲ႕ Live ဗီဒီယို


Admin Apann Pyay